Review Vertere Acoustics interlinks en luidsprekerkabels

Vergelijkende recensie van twee merken bekabeling: Vertere Acoustics naast The Chord Company.

Omdat ik een muziekliefhebber, audiofiel en nieuwsgierig persoon ben, vond ik het erg leuk dat Lex Kersten van Lexicom MultiMedia mij belde om te vertellen, dat hij een nieuw merk audiobekabeling op proef in zijn winkel had. Nog leuker vond ik de uitnodiging om die nieuwe bekabeling aan een luistertest te onderwerpen.

Touraj-Moghaddam-lexicomIn dit geval gaat het om interlinks en luidsprekerkabels van Vertere. Deze kabels zijn ontwikkeld door Touraj Moghaddam, de man achter het eigenzinnige Britse merk Roksan. Onder de naam Vertere heeft hij een nieuw bedrijf opgericht, dat zich uitsluitend bezighoudt met audio-bekabeling in diverse soorten en prijzen. Vertere komt uit het Latijn en betekent onder meer: draaien, wenden, richten. Dat was precies de bedoeling van Moghaddam: omdraaien, een nieuwe richting kiezen, een nieuw concept ontwikkelen. Zoals altijd is ook het merk Vertere Acoustics ontstaan uit ontevredenheid over andere producten en de overtuiging, dat het beter kan.

Een paar uur lang luisteren naar bekabeling? Ja! Bekabeling is een zeer belangrijke component in de audioketen. Ik noem het overbekende cliché maar weer eens: elke ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Dat geldt dus ook voor uw audio-installatie. Het komt nog steeds te vaak voor, dat audiocomponenten onderling zijn verbonden door de standaard meegeleverde “dropvetertjes”. Een miskleun van de bovenste plank. Probeert u eens honderd meter hard te rennen met een dichtgeplakte neus en mond, terwijl u alleen maar door een limonaderietje kunt ademen. Dat gaat u echt niet lukken. En toch moet kostbare audio-apparatuur (te) vaak onder vergelijkbare omstandigheden presteren. Dat lukt dus ook niet. Daarom is goede bekabeling belangrijk, want geen enkele audioset kan optimaal presteren zonder de juiste bekabeling.

Uitgangssituatie
In de winkel van Lexicom MultiMedia kon ik gebruik maken van een Naim SuperUniti, die ik uitsluitend als versterker gebruikte (ondanks z’n vele andere mogelijkheden), een Naim CD5 XS CD-speler en Audiovector Si3 Signature luidsprekers. De SuperUniti en de CD5 XS stonden in een Naim FraimLite en de voeding werd verzorgd door een Power-Igel. Mijn startpunt was de “standaard” situatie, waarbij de set was bekabeld met een Chord Cadenza Reference interlink en Audiovector Zero Super luidsprekerkabels. Kwalitatief hoogwaardige kabels, die een mooi uitgangspunt vormden voor een vergelijkingstest.

Vertere Pulse C interlink
Nadat ik de “standaardsituatie” had beluisterd, werd de Cadenza Reference vervangen door een Vertere Pulse C interlink, die de helft duurder is dan de Chord. Het verschil was direct te horen: meer rust in de achtergrond, een breder stereobeeld, meer definitie. De klank was mooi, vol en “rond”. Ook het decay (het wegsterven van tonen) was mooier. Waar eerst in het hoog af en toe een lichte neiging tot enige schelheid viel te constateren, was dit met de Pulse C veel minder. Niet dat er minder hoge tonen waren, maar ze waren mooier, completer, meer in balans. Dat was eigenlijk het kernwoord voor de Pulse C: balans. Het totale klankbeeld was meer in balans. Een prima interlink, die mijns inziens de meerprijs ruimschoots waard is!

Vertere Pulse C luidsprekerkabel
Daarna werd de Zero Super luidsprekerkabel vervangen door de Vertere Pulse C, die niet zo veel duurder is. Onmiddellijk werd duidelijk, dat Vertere het best te combineren is met Vertere. Dat klinkt een beetje als “wij van WC-eend adviseren WC-eend“, maar het was duidelijk te horen: de systeem-synergie leverde een prachtig, coherent muziekplaatje op. De rust in de weergave werd nog duidelijker, de achtergrond nog zwarter, het geluid kwam los van de luidsprekers, de klank van akoestische instrumenten was ontspannen en rijk, de bas was voller en beter gedetailleerd, het hoog was zachter van karakter. Akoestische gitaren klonken losjes en dansend, de klank was goed gedefinieerd. De snaren, de kast en de speelgeluiden waren subtiel en gedetailleerd aanwezig. Bij een opname van een koor, dat in een kerk optrad met orgelbegeleiding, was de afstand tussen het koor en het hoger geplaatste orgel goed aanwezig. Een kamerorkest klonk vol, rijk, gedetailleerd en de melodielijnen van alle partijen waren goed te volgen. Het kernwoord blijft: balans.

Natuurlijk kan het altijd beter, zoals in het vervolg zal blijken, maar ik zou prima met de Pulse C bekabeling kunnen leven. Ik schreef in mijn aantekeningenboekje: ik wil blijven luisteren! Dat is een goed teken, toch?

Chord Anthem 2 interlink
De Pulse C interlink werd vervolgens vervangen door de Chord Anthem 2 interlink, die een stukje duurder is dan de Pulse C. Nu werd de klank iets donkerder, want deze interlink legde de nadruk iets meer op de lagere regionen. Hierdoor leek het geluid iets voller en rijker te klinken. De bas was heel erg mooi, maar kon soms een beetje zwaar overkomen. Maar dat is wellicht persoonlijk: ik ken ook mensen, voor wie er nooit genoeg bas is. De totale presentatie van de muziek was net zo gedetailleerd als met de Pulse C in de keten. De verschillen waren kleiner dan verwacht. Dat is een compliment aan de heer Moghaddam!

Chord-signature-reference-lexicom-multimediaChord Signature luidsprekerkabel
Nu volgde de Chord Signature luidsprekerkabel de Pulse C op. Die Signature is wel de helft duurder dan de Pulse C, maar dat is dan ook onmiddellijk hoorbaar. De hele set klonk beter. Het donkere, dat ik zoëven opmerkte, was niet meer merkbaar. Dus ook hier geldt: Chord combineert het beste met Chord! Jaja, ik weet het, “Wij van WC-eend…” Ook met deze complete Chord-set was er sprake van een goede balans. Met name de weergave van een piano (en dan bedoel ik een grote concertvleugel) profiteerde behoorlijk van deze upgrade. Maar ook een orkest kwam voller, rijker, gedetailleerder en transparanter uit de luidsprekers. De verstaanbaarheid van het koor werd beter, er kwam meer akoestische informatie met de muziek mee, de dynamiek profiteerde en het stereobeeld werd breder en hoger.

Chord Signature interlink
Om ook nu alle bekabeling op één niveau te brengen, werd de Anthem 2 vervangen door de Signature. Dus nu luisterde ik naar een complete Chord Signature-set. Deze combinatie is ongeveer twee keer zo duur als de combinatie van Vertere Pulse C interlink en luidsprekerkabel. Is dat verschil hoorbaar? JA. Is het verschil groot? JA. Is het verschil de meerprijs waard? Dat zult u zelf moeten bepalen. Ik vind van wel, want er gebeurt nogal wat. De klankbalans, de rust, de timing, de microdynamiek, de transiënten, de “echtheid”, alles verbetert. Pieter Wispelwey op cello met een solostuk van Bach: wauw! Die cello komt op een grandioze manier tot leven; snaren, kast, strijkstok, ja zelfs de ademhaling van Wispelwey is hoorbaar! Het stereobeeld is prachtig uitgewerkt in breedte, diepte en hoogte. De concertvleugel, die ik eerder noemde, krijgt realistische afmetingen. De totale weergave is overtuigend, boeiend en levendig. Het kamerorkest leek extra z’n best te doen; de klank was meer open, de dynamiek was schitterend, de klank rijk, vol en echt. Ik luisterde meer naar de muziek dan naar de apparatuur en de bekabeling. Ook mijn stokpaardje, “accuracy of timbre”, de levensechte klank van instrumenten, komt steeds beter tot z’n recht.

Net zoals ik vanwege de goede totale balans prima zou kunnen leven met de complete set Vertere Pulse C, zou ik ook prima kunnen leven met de complete set Chord Signature, omdat ook hier die synergie, die balans aanwezig is. Het verschil is, dat de Signature-set op een duidelijk hoger niveau presteert, maar die set kost dan ook bijna twee keer zo veel.

Vertere_Pulse_C_stereo_RCA_interconnectVertere Pulse B interlink
Voordat ik nog meer complimenten kan verzinnen, stopt de muziek en wordt er weer een kabel vervangen. Nu wordt de Chord Signature interlink bedankt voor de bewezen diensten en vervangen door de Vertere Pulse B. Het prijsverschil is duidelijk aanwezig, maar niet onoverkomelijk groot. En het verschil in klank? Één woord: wauw!! Het wordt steeds mooier. De klank is nu supergedetailleerd en ik hoor elke nuance. Niet dat de Chord Signature nu ineens slecht lijkt, maar er worden duidelijk andere accenten gezet en die bevallen mij wel. Het koor bestaat nu ineens hoorbaar uit vele individuele stemmen, die samen een prachtig geheel vormen. Het begeleidende orgel wordt een tikkie groter. De piano-track wint aan diepte en detail: je hoort echt het hele instrument. Gitaren dansen de luidsprekers uit en laten vrolijk horen, dat akoestische gitaren véél meer kunnen dan oubollige liedjes begeleiden rond een kampvuurtje. Het kamerorkest, dat met de Signature-set al zo mooi presteerde, krijgt meer diepte, waardoor de afstand tussen solo-violiste en orkest realistischer wordt. De extra akoestische informatie geeft de indruk, dat je bijna kunt horen in welke concertzaal de opname heeft plaatsgevonden.

Vertere Pulse X luidsprekerkabel
Gek genoeg heeft Vertere geen Pulse B luidsprekerkabel. De luidsprekerkabel, die bij de Pulse B interlink zou moeten horen, heet Pulse X. Rare jongen, die Moghaddam… Maar goed, de kabel wordt aangesloten en ik beluister dezelfde tracks nogmaals om te ontdekken of het nòg mooier kan. Dat zou wel moeten, want met de Pulse B interlink en Pulse X luidsprekerkabel hebben we een setje te pakken dat anderhalf keer zo duur is als de Chord Signature-set. En inderdaad, de verschillen zijn aanwezig. Sterker nog, ze zijn groter dan het prijsverschil doet vermoeden. Met deze Vertere-combinatie komen we dicht bij het audio-nirwana. Goeiemoggel, wat is dit mooi! Moghaddam mag dan een excentriek persoon zijn, kabels bouwen kan hij wel! De blokfluiten klinken levensecht, met alle details die er bij horen. De adem die door de instrumenten wordt geblazen, de klank van hout, de kleppen van de diepste basfluit, en vooral: de muziek! Ook de track met koor en orgel is weergaloos. Ik heb het gevoel, alsof ik zelf in de kerk aanwezig ben. De diepste pedaalregisters komen laag, vol en gedefinieerd uit de luidsprekers rollen. De weergave leeft, ademt, boeit en ontroert. Ook de cello van Pieter Wispelwey klinkt zó natuurlijk, dat het lijkt alsof hij in de winkel staat. Het martelinstrument voor hifi-installaties, de grote vleugel, klinkt gedetailleerd tot aan het mechaniek toe; de muziek is vloeiend, organisch en doortekend.

Een belangrijke constatering is, dat er wéér sprake is van de al eerder genoemde systeem-synergie: de beste weergaveresultaten worden bereikt wanneer Vertere met Vertere speelt en Chord met Chord. En dat heeft echt niets met WC-eend te maken!

Heel opvallend: met de stijgende kwaliteit van de beluisterde kabels neemt ook de rust in de weergave toe. De achtergrond wordt steeds zwarter, wat aangeeft dat er steeds meer dingen goed gaan en steeds minder dingen fout. Dat is een belangrijk gegeven, want een betere weergavekwaliteit maakt het makkelijker om van de muziek te genieten zonder te worden afgeleid door onnatuurlijke bijkomstigheden. De apparatuur kan optimaal presteren en wordt niet geremd door een inferieure signaaloverdracht, ruis en/of vervorming, waardoor de muziek beter tot z’n recht komt, beter klinkt en dus boeiender wordt. En daar gaat het uiteindelijk om: een optimaal muziekgenot!

chord-sarum-sa-power-lead-euro-lexicomChord Sarum Powerlead netsnoer
We laten de Vertere Pulse B en Pulse X aangesloten, maar wenden ons nu tot de voeding. De Naim-set wordt gevoed door een Power-Igel, die op zich al een mooie upgrade is ten opzichte van de standaard-netsnoeren. Door de uitgebalanceerde constructie krijgt ieder apparaat dezelfde kwaliteit stroom te eten, wat zich vertaalt in een optimaal en gelijkwaardig presteren van beide apparaten.
Maar nu gaan we een stap verder. De CD5 XS krijgt nu een Chord Sarum Powerlead ter beschikking. Schrik niet, want die Sarum Powerlead is in z’n eentje duurder dan de hele Power-Igel. Maar het werkt, en goed ook! Door de totale afwezigheid van elke vorm van “rommel” in het geluid is de achtergrond nu echt inktzwart, waardoor het lijkt alsof het volume hoger is gezet. De weergave verbetert op alle aspecten. De muziek komt los van de apparatuur en de luidsprekers, omdat er zo veel rust in de voeding is ontstaan, dat deze zich niet meer laat horen. Alles, wat ik bij de Pulse B en Pulse X heb genoteerd, geldt in verdubbelde mate. Conclusie: een kwalitatief hoogwaardig netsnoer is een uiterst zinvolle upgrade!
Wanneer de Chord Sarum Powerlead uit de CD5 XS wordt getrokken en in de SuperUniti wordt gestoken, treden dezelfde effecten op. Het is echt ongelooflijk om te horen, welke invloed een betere kwaliteit kabel heeft. Wie deze verbetering ooit heeft gehoord, zal nooit meer met standaard-dropvetertjes willen werken. Weg met die zooi!
In tegenstelling tot mijn eerdere opmerkingen over de synergie tussen kabels van één merk, kan ik nu toch opmerken dat de combinatie van Vertere Pulse B interlink, Pulse X luidsprekerkabel en Chord Sarum Powerlead heel erg goed werkt. Mede omdat Vertere zelf geen netsnoeren maakt, kan ik deze combinatie van harte aanbevelen, ondanks de stevige prijs.

De ideale situatie is: een Sarum netsnoer in elk apparaat. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Ik ben niet gek (nee, Patrick, ik ben ècht niet gek!), dus ik weet ook wel, dat een Sarum Powerlead niet in het segment van de betaalbare kabels behoort. Maar er is natuurlijk altijd een tussenoplossing: voorzie elk apparaat van een goed, maar betaalbaar netsnoer en koop één Sarum-netsnoer voor de belangrijkste bron (CD-speler of streamer), want in de CD5 XS / SuperUniti-set waren de effecten het sterkst bij de CD-speler.

Chord Sarum luidsprekerkabel
De luistertest gaat verder met de Sarum Powerlead aan de CD5 XS en de Pulse B interlink tussen de CD5 XS en de SuperUniti. De luidsprekerkabels worden nu vervangen door Chord Sarum ( bijna anderhalf keer zo duur als de Vertere Pulse X). Hoewel de Sarum minstens net zo mooi, vol, rijk en gedetailleerd klinkt als de Pulse X, brengt de Sarum een ander karakter aan in het geluid. Het geheel wordt iets zachter, iets minder “in your face”. Daarmee wil ik niet zeggen dat de Pulse X opdringerig of onplezierig is. Integendeel! Het gaat om een ander karakter. De Sarum is als een soevereine keizer, die het geheel van een afstand beziet en vervolgens op overtuigende wijze een perfect en gepolijst totaalbeeld biedt. Het totale spectrum komt aan bod: van de afgrond-diepe pedaaltonen van het orgel tot het twinkelen van de hoogste pianoklanken. Solo-instrumenten als gitaar, cello en viool lijken in de winkel te staan. Echt heel, heel erg mooi!

Chord Sarum interlink
Nu moet ook de Pulse B er aan geloven; hij wordt vervangen door een Chord Sarum interlink, die ruim anderhalf keer zo duur is als de Pulse B. De hele Chord Sarum-familie is nu aanwezig: netsnoer, interlink en luidsprekerkabels. Natuurlijk kan ik weer opnoemen, hoe geweldig elk instrument, elke stem en elke track klinkt, maar ik kan het ook samenvatten. Het “zachtere karakter”, dat ik bij de Sarum interlink noemde, blijft behouden, maar het geheel wordt nu iets pittiger. Het begint eentonig te worden, maar ik moet het wéér noemen: systeem-synergie. Sarum met Sarum werkt toch het allerbeste. Nu is de apparatuur naar de achtergrond verdwenen en de luidsprekers doen hun best om te verdwijnen. Dit is muziek, muziek en nog eens muziek. Weergaloos boeiend, natuurlijk en echt, het door mij zo gewaardeerde “accuracy of timbre” is voluit aanwezig. Hier wordt een uiterst soevereine weergave neergezet door de keizerlijke familie van de kabels. Ik ben vlak bij het audio-nirwana!

Conclusie
Terug naar de realiteit. Een totale Sarum-set is voor normale, hard werkende stervelingen onbetaalbaar. Dus ik heb het niet meer over deze superkabels. Bovendien: deze recensie gaat over Vertere-bekabeling.
Wie goed heeft gelezen, weet inmiddels dat de Vertere-kabels bijzonder goed presteren, uiterst muzikaal zijn en een prachtige systeem-synergie hebben. De weergave van uw audiosysteem kan door Vertere-bekabeling naar een duidelijk hoger niveau getild worden. Karakteristiek voor Vertere-kabels is, dat ze verhoudingsgewijs redelijk zijn geprijsd en opvallend veel “waar voor hun geld” leveren qua klankeigenschappen, mechanische constructie en prijs-kwaliteitsverhouding. Bovendien zijn Vertere-kabels, in tegenstelling tot de meeste kabels van topkwaliteit, geen dikke, onbuigzame tuinslangen, maar vrij dunne, soepele kabels die makkelijk zijn te leggen en (indien gewenst) “weg te werken” achter bijvoorbeeld een holle plint.
Het is echt aan te raden om deze nieuwe aanvulling op het leveringsprogramma van Lexicom MultiMedia zelf te gaan beluisteren. Een recensie weerspiegelt slechts de mening van de recensent, maar in dit geval is dat een recensent met meer dan 30 jaar luister-ervaring. En deze recensent is zeer enthousiast over Vertere kabels!