Dynaudio Firmware updates voor Xeo2 en Focus XD

Xeo 2 Firmware V1.34

Graag willen we er u op wijzen dat Dynaudio een nieuwe firmware-versie voor de Dynaudio Xeo 2 heeft uitgebracht. Deze nieuwe firmware brengt een aantal verbeteringen waaronder de synchronisatie tussen beide luidsprekers. Voor vragen betreffende deze firmware update Of assistentie) kunt u natuurlijk bij Lexicom MultiMedia terecht.

Update instructies

Download firmware-versie V1.34 (V134BIN) van de Dynaudio website en zet deze op een lege(!) FAT-32 geformatteerde USB-stick. Volg daarna per luidspreker de volgende procedure:

Ontkoppel het netsnoer van de Xeo 2. Steek vervolgens de USB-stick met daarop de nieuwe firmware in de USB-poort aan de achterzijde van de luidspreker. Plaats nu het netsnoer weer in de luidspreker; de witte led op de voorzijde zal steeds sneller gaan knipperen. Wanneer het knipperen stopt (dat duurt ongeveer 3 minuten) kunt u de USB-stick weer uit de USB-poort halen. Ontkoppel het netsnoer NIET. De procedure is nu in principe klaar. Herhaal deze procedure ook bij de andere luidspreker. Wacht vervolgens minimaal 1 minuut voordat u verder gaat.

Als beide luidsprekers de update hebben gekregen moeten de stekkers namelijk weer uit de luidsprekers getrokken worden zodat de firmware door de luidspreker verwerkt kan worden. Wacht totdat het rode lichtje op het front volledig gedoofd is. Hierna kunnen de netsnoeren weer teruggeplaatst worden (eerst de Master dan de Slave) in de luidsprekers. Als de luidsprekers weer op standby staan, zijn ze gematcht. De update is nu helemaal voltooid en u kunt de luidsprekers weer gaan gebruiken.

Voor meer informatie over de firmware-update en FAQ over de Xeo 2 verwijzen we u graag naar de FAQ pagina op de Dynaudio website.

Focus XD Firmware update

Ook voor de Dynaudio Focus XD serie heeft Dynaudio een nieuwe firmware-versie uitgebracht. Ook deze nieuwe firmware verbetert onder andere de synchronisatie tussen beide luidsprekers bij het gebruik van de digitale ingang. We willen u vragen uw Focus XD klanten te informeren over deze nieuwe firmware en ze indien nodig te assisteren bij het uitvoeren van deze update.

Update instructies

Voor de Focus XD serie zijn drie verschillende firmware-versies beschikbaar: voor ieder model een eigen variant. Download de juiste firmware-versie van de Dynaudio website en zet deze op een lege(!) FAT-32 geformatteerde USB-stick. Volg daarna per luidspreker de volgende procedure:

Zet de Focus XD uit met de schakelaar op de achterzijde van de luidspreker. Plaats vervolgens de USB-stick met daarop de nieuwe firmware in de USB-poort aan de achterzijde. Zet de luidspreker nu weer aan met de schakelaar op de achterzijde; de witte leds op de voorzijde zullen langzaam gaan ‘vullen’ (dat duurt ongeveer 3 minuten). Schakel de luidsprekers tijdens de update procedure NIET UIT! Als de luidspreker in standby gaat is de procedure in principe klaar. U kunt nu de USB-stick uit de USB-poort halen. Herhaal deze procedure ook bij de andere luidspreker.

Als beide luidsprekers de update hebben gekregen, schakelt u de luidsprekers uit met de aan/uit-schakelaar op de achterzijde. Zet nu eerst de Master luidspreker weer aan, en daarna de Slave luidspreker. Het rode lichtje op het front zal gaan knipperen. Wacht totdat het rode lichtje op beide(!) luidsprekers continu brandt.  Als de luidsprekers weer op standby staan, zijn ze gematcht. De update is nu helemaal voltooid en u kunt de luidsprekers weer gaan gebruiken.

Let op: de procedure in de voorgaande alinea moet telkens uitgevoerd worden als u een wijziging doorvoert in de kanalen of de instellingen op de Hub/Connect (bv. als u van multiroom naar high-res overschakelt op de Connect).

Voor meer informatie over de firmware-update en FAQ over de Focus XD luidsprekers verwijzen we u graag naar de FAQ pagina op de Dynaudio website.

Firmware Focus 200XD (V2.31)
Firmware Focus 400XD (V2.25)
Firmware Focus 600XD (V2.25)