Vermelding van leveringstermijnen op de website en in aanbiedingen vindt plaats naar beste weten op basis van door toeleveranciers verstrekte informatie. Vermelde termijnen zijn indicatief, hetgeen Lexicom MultiMedia de mogelijkheid biedt om daar in redelijkheid van af te wijken. Een leveringstermijn is nimmer een fatale termijn.

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Indien het door u bestelde apparaat niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt Lexicom MultiMedia u hiervan op de hoogte. Indien mogelijk stelt Lexicom MultiMedia een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit voor. In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

Foutieve prijzen

Lexicom MultiMedia behoud zich het recht voor om producten die foutief of voor 0 euro geprijsd zijn op haar website niet uit te leveren of in behandeling te nemen. Prijzen van 0 euro worden veroorzaakt door een technisch probleem en zijn zodoende niet bedoeld als verkoopprijs. Prijzen kunnen continu wijzigen en aan de genoemde prijzen op onze website kunnen geen rechten worden ontleend.