Prijzen van producten

Deze webshop bevat informatie over de aangeboden producten van Lexicom MultiMedia en de geleverde diensten van Lexicom MultiMedia.
Lexicom MultiMedia behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen in deze webshop.

Vermelding van leveringstermijnen op de website en in aanbiedingen vindt plaats naar beste weten op basis van door toeleveranciers verstrekte informatie. Vermelde termijnen zijn indicatief, hetgeen Lexicom MultiMedia de mogelijkheid biedt om daar in redelijkheid van af te wijken. Een leveringstermijn is nimmer een fatale termijn.

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Indien het door u bestelde apparaat niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt Lexicom MultiMedia u hiervan op de hoogte. Indien mogelijk stelt Lexicom MultiMedia een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit voor. In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

Beperking aansprakelijkheid

Lexicom MultiMedia besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden insluipen. Lexicom MultiMedia is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. U kunt aan de inhoud van deze webshop geen rechten ontlenen. Uiteraard zal Lexicom MultiMedia een fout of onjuistheid in deze webshop zo snel mogelijk herstellen. Lexicom MultiMedia behoud zich het recht voor om producten die foutief of voor 0 euro geprijsd zijn op haar website niet uit te leveren of in behandeling te nemen. Prijzen van 0 euro worden veroorzaakt door een technisch probleem en zijn zodoende niet bedoeld als verkoopprijs. Prijzen kunnen continu wijzigen en aan de genoemde prijzen op onze website kunnen geen rechten worden ontleend. Er kan geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document worden geaccepteerd.

Auteursrecht

Deze webshop, het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van Lexicom MultiMedia . Zonder schriftelijke toestemming van Lexicom MultiMedia is het niet toegestaan materiaal van deze webshop te kopiëren en te gebruiken voor andere doeleinden. Dit is schending van eigendomsrecht.

Lexicom MultiMedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (links) en door derden gehanteerd privacybeleid.